Sergi Grupları Ebru Sanat Sergilerde

//Sergi Grupları Ebru Sanat Sergilerde

Bursadaki 2008 ÖSS’yi Kazananların Sergileri

Thumbnail image

140 Puan Alan Arkadaşlar

 

Hiç kuşkusuz, Batı’da sanatsal kültürel yaşamın özündeki vahimliğin ABD’de billurlaştığını görmekteyiz: «Amerika Birleşik Devletleri’nde sanatın ve sanatçının durumuna yön veren

Başlıca gerilim, bireyci dünya görüşü ile kitle kültürünün istekleri arasında yer alıyor. Bir yandan sanatçının yaratıcılığına hemen hiçbir yasal sınır çekmeyen bir özgürlük ortamı, öte yandan belirli özleri belirli formüllere dökmeye zorlayan bir pazar.

 

Pazarın sert koşulları sanatçıları tek. Boyutlu bir standartlaşmaya iterken, ülkenin zenginliği ve bireyci ideolojisi her çeşit akıma ve yaklaşıma bir ölçüde var olma hakkı veriyor… Ama her şeyden önce kitle sanatı var.» Bir görüşe göre, «geleceğin sanayi-ötesi toplumunda eleştirel boyutundan sıyrılamamış, tüketim için paketlenmemiş sanata yer kalmayacak.»

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

(daha&helliip;)

By |2016-01-01T20:01:59+02:00Ocak 1st, 2016|Sergi Grupları Ebru Sanat Sergilerde|Bursadaki 2008 ÖSS’yi Kazananların Sergileri için yorumlar kapalı

Bursadaki Çok Kolay Ebru Sergisinde Fotoğraflar

Thumbnail image

Çocuklar İçin Özel Eğitici Kurslar

Bütün bunlar, aslında kültüre! Çelişkinin üstünü örtmek için burjuva ideolojisinin kendisini tüm topluma dayatmak, bölünmesiz tek bir dünya görüşünü yaratmak istemesinin sonuçlarıdır.

Amaç, burjuva kültürüne karşıtlık oluşturan demokratik toplumcu kültür öğelerinin ortadan silinerek, kitle kültürü ile seçkinler kültürü biçiminde kutuplaşan burjuva toplum kültürünün egemenliğini sağlamak; bölünmesiz bir burjuva dünya görüşü ve kültürü yaratmaktır.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

(daha&helliip;)

By |2016-01-01T19:51:07+02:00Ocak 1st, 2016|Sergi Grupları Ebru Sanat Sergilerde|Bursadaki Çok Kolay Ebru Sergisinde Fotoğraflar için yorumlar kapalı

Bursadaki Belediyesi Üniversiteye Hazırlık Güzel Sanatlar Öğrenci Sergilerimiz

Thumbnail image

 

Universite Deslerine Destek Egitimleri

Yazımızın bir önceki bölümünde «Ülkelerin Kültür Politikalarından örnekleri aktarırken, ABD ile ilgili değerlendirmeleri anımsarsak, Sayın And’ın değerlendirmeleri ile bu değerlendirmeler arasında ne denli derin ve uzlaşmaz çelişkiler olduğunu hemen görürüz: Hayırsever vakıflar ve standartlaşmış kitle kültürü!

 

Tümünü bir yana bırakalım, yani sorunun kuramsal boyutlarını bir yana bırakalım, (Sayın And’ın da bildiği gibi) vakıfların içyüzünü bilmeyen dünyada kalmamıştır, hele büyük şirketlerin!

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

(daha&helliip;)

By |2016-01-01T19:45:33+02:00Ocak 1st, 2016|Sergi Grupları Ebru Sanat Sergilerde|Bursadaki Belediyesi Üniversiteye Hazırlık Güzel Sanatlar Öğrenci Sergilerimiz için yorumlar kapalı